Lugat-ı cudi Osmanlıca Sözlük

ihya.org Lugat-ı cudi Osmanlıca Sözlük çalışması


Lugat-ı cudi Osmanlıca Sözlük .

20'den fazla osmanlıca sözlük şimdi internette.. diğer sözlük çalışmalarımız için osmanlicasozlukler.com adresimize ziyaret ediniz..

İbrâhim Cûdî Efendi, Lugat-ı Cûdî

(Trabzon 1332; “Elyevm müsta‘mel bulunan veyahut isti‘mâline lüzum hissolunan Arabî ve Fârisî bir hayli lugātı alâ vechi’s-sıhha irâe eder eserdir”).

Sözlükte manzum ve mensur örneklere yer verilmiştir. Bunlardan müellif ismi belirtilmeyen bazı mısra ve beyitlerle ibareler Cûdî Efendi’ye aittir. Sözlüğün bir özelliği de edebiyat terimlerinin nisbeten geniş biçimde ve örneklerle açıklanmış olmasıdır.

Lugat-ı Cudî, 20. yüzyıl başında yayımlandıktan sonra özellikle doğu Karadeniz ve Kafkaslara kadar uzanan geniş bir coğrafyada çok kullanılmış ve elden ele dolaşmış bir sözlüktür. 

Sözlükçülük açısından bakıldığında, eserin öncelikle Arapça, yer yer de Farsça söz varlıklarını madde başı olarak aldığı, buna karşın Türkçe söz varlıklarına hiç yer vermediği dikkati çeker.

 


1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148