Çağdaş Sözlük

Ebniye ~ ابنيه

Lugat-ı Cudi - Ebniye ~ ابنيه maddesi. Sayfa: 22 - Sira: 8

Lugat-ı Cudi, İbrâhim Cûdî Efendi Sözlüğü; Ebniye maddesi. osmanlıcada Ebniye ne demek, Ebniye anlamı manası, Ebniye osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Ebniye hakkında bilgi. Arapça Ebniye ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Ebniye anlamı

Lugat-ı Cudi - ابنيه Ebniye ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

Ebniye ~ ابنيه güncel sözlüklerde anlamı:

EBNiYE ::: (Bina. C.) Binalar. Yapılar.

Ebniye ::: (a. i. binâ'nın c.) : binâlar, yapılar.

ebniye-i atîka ::: eski binalar.

ebniye-i hâssa ::: pâdişâh binaları.

ebniye -i mîriyye ::: beylik binalar.

ebniye-i mürtefia ::: yüksek binalar.

ebniye-i senîyye ::: pâdişâh binaları.

ibniyye ::: (a. i.) : fer. ölmüş olarf kimsenin oğlunVfrı kızı veya oğlunun oğlunun kızı.

ebniye ::: binalar

ebniye ::: ‬binalar

ibniyye ::: (a. i.) fer. ölmüş olarf kimsenin oğlunVfrı kızı veya oğlunun oğlunun kızı.

Ebniye ::: Binalar; yapılar

Ebniye ::: Binalar; yapılar

ebniye :::

binalar; yapılar

EBNİYE :::

(Bina. C.) Binalar. Yapılar