Çağdaş Sözlük

Rubai ~ رباعی

Lugat-ı Cudi - Rubai ~ رباعی maddesi. Sayfa: 514 - Sira: 3

Lugat-ı Cudi, İbrâhim Cûdî Efendi Sözlüğü; Rubai maddesi. osmanlıcada Rubai ne demek, Rubai anlamı manası, Rubai osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Rubai hakkında bilgi. Arapça Rubai ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Rubai anlamı

Lugat-ı Cudi - رباعی Rubai ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

Rubai ~ رباعی güncel sözlüklerde anlamı:

RUBAi ::: (Bak: Rübaî)

rübâî ::: (a. s. c. : rübâiyyât) : 1) dört'e mensup, dörtle ilgili. 2) i. ed. aynı esasta 24 şekilli vezinle yazılan dört mısrâlık şiir. 3) i. mastarı dört harfli fiil.

rübâi-l-adlâ ::: geo. dört kenarlı şekil. rübâi-l-büzûr : bot. dört çekirdekli meyve. rübâ-il-cenâh : zool. dört kanatlı haşerat. rübâi-l-esâbi' : bot. dört yapraklı [çiçek, ağaç]

rübâi-l-ezhâr ::: bot. dört çiçekli nebat (*bitki).

rübâî-meıîd-ün-fih ::: gr. mastarını meydana getiren dört harften üçü aslî olup biri veya ikisi sonradan katılarak meydana getirilen kelimeler : ["tedahrec. " gibi]

rübâi-t-terkîb ::: azot, oksijen, hidrojen, karbondan olma.

rübâî-mücerred ::: gr. mastarını meydana getiren dört harfden hepsi de aslî olan kelimeler : [dah-rec. gibi]

rübâî-yi musarra ::: gr. üçüncü mısraı da kafiyeli olan rübâî.

rübâi-l-vücûh ::: geo. dört yüzlü [şekil]

rübâi-z-zevâyâ ::: geo. dört köşeli şekil.

Rubai ::: Aruz ölçüsünün belirli kalıplarına göre yazılan, dört dizeli manzume.

rubaî ::: (bak: rübai)

rübai ::: ‬dörtlük

rübai ::: rubai

RUBAÎ :::

(Bak: Rüba