Çağdaş Sözlük

key ~ كی

Lugat-ı Cudi - key ~ كی maddesi. Sayfa: 779 - Sira: 15

Lugat-ı Cudi, İbrâhim Cûdî Efendi Sözlüğü; key maddesi. osmanlıcada key ne demek, key anlamı manası, key osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte key hakkında bilgi. Arapça key ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada key anlamı

Lugat-ı Cudi - كی key ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

key ~ كی güncel sözlüklerde anlamı:

KEY ::: Eski Acem pâdişahlarının nâmıdır.

KEY ::: f. Ne vakit, ne zaman? (Soru için kullanılır.)

KEY ::: Arapçada muzari fiilini nasbeden (son harfini üstün okutan) ve "İçin, tâ ki, hangi, nasıl?" yerinde kullanılan harf. (Bak: Huruf-i nâsibe)

"); key ::: (f. zf.) : ne zaman, ne vakit. Tâ be-key veya Tâkey : ne zamana kadar.

key ::: (f. i. c. : keyân) : büyük hükümdar, pâdişâh, eski Acem şahlarından ikinci tabakada bulunanlarının adlarının başına getirilirdi. Key-husrev, Key-kubâd, Key-kâvûs. . gibi.

keyy ::: (a. i.) : dağlama [yarayı]

Key :::


  1. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanının padişahlarına verilen unvan.

  2. f. kilitlemek; mak. tutturmak; kilit taşını yerleştirip kemeri tamamlamak; kitapta bakılması gereken yeri gösteren not koymak, böyle bir not sistemi kullanmak; soruların çözüm cetvelini vermek. key up heyecanlan dırmak, coşturmak; müz. perdesini yükseltmek.

  3. i. kıyı boyunca uzanan alçak mercandan ada.

  4. i., s. anahtar, açar, açkı; kurgu; çözümyolu; cevap cetveli, şifre cetveli; yazı makinalarında tuş; maniple, telgraf maniplesi; müz. tuş; müz. anahtar, anahtar işareti; müzik aletlerinde tuş; ses perdesi; mak. kama, dil; mim. anahtar taşı; s. baş, ana, en önemli .key club (A.B.D.) üyelerinde anahtar bulunan gece kulübü. key position yetkili mevki. key ring anahtar halkası. key punch kompütörlerde kullamlan kart veya bantları delip bilgi aktaran klavyeli makina. key signature müz. armatür. key word sözlük veya ansiklopedide sayfa başına gelen kelime. master key aynı cinsten birtaklm kilitleri açan anahtar.

key ::: eski acem padişahlarının namıdır , ne vakit , ne zaman? (soru için kullanılır , ) , arapçada muzari fiilini nasbeden (son harfini üstün okutan) ve "için , ta ki , hangi , nasıl?" yerinde kullanılan harf

KEY :::

Eski Acem pâdişahlarının nâmıdır